Vrijdag de dertiende: Parijs!

Eiffeltoren na de aanslagenWaarom pleegden de terroristen de aanslagen in Parijs op vrijdag de dertiende (van november)? Omdat deze dag bekend staat als ‘ongeluksdag’, hier in het Westen, zul je zeggen. Dat is natuurlijk ook zo, ongetwijfeld.

 

Omgekeerde Heilige Oorlog

Maar ook, meen ik, omdat de áchtergrond van deze dag een belangrijk gegeven voor de terroristen moet zijn geweest. Zoals ik hieronder uiteenzet, gaat vrijdag de dertiende ook om een Jihad, een Heilige Oorlog, maar dan precies omgekeerd: christenen tegen moslims tijdens de Kruistochten.

De tempelierstempeliers3

Dat vrijdag de dertiende een ‘ongeluksdag’ zou zijn geworden, stamt af van vrijdag 13 oktober 1307. Op die dag werd op brute wijze in opdracht van de koning van Frankrijk, Filips de Schone, de ‘Orde van de Tempel ridders’, beter bekend als de ‘Tempeliers’, wreed en doeltreffend geëlimineerd. Ze hebben zo’n tweehonderd jaar bestaan (1118 – 1307).

Kruistochten waren tegen ongelovigen

kruistochtenDe Tempeliers waren een gezelschap van christelijke kruisridders die aanvankelijk bescherming boden aan pelgrims die naar het Heilige Land trokken. Later vormden ze een onderdeel van de kruisvaarderslegers die een Heilige Oorlog tegen de moslims voerden. Een Heilige Oorlog in het Heilige Land omdat ‘ongelovigen’ de nagedachtenis van de geboorteplaats van Jezus van Nazareth, de Christus, onveilig maakten of beter, met een ‘ongelovige’ godsdienst vernietigden.
Dezer dagen voeren sektarische moslimgroepen op hun beurt een Heilige Oorlog, de Jihad, tegen onder meer het Westen, Israel en bovenal tegen ‘ongelovigen’.

Doelen van de tempeliers

De Tempeliers legden als monniken de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. Men streed uitsluitend voor het goede, christelijke doel. Dit doel beperkte zich na verloop van tijd niet meer alleen tot de kruistochten. Ook in Europa, vooral Frankrijk, was men actief. De orde had de goedkeuring van de kerk en de paus.

Bescherming van heilige relikwieën en onderlinge geheimhouding was een van de belangrijke doelen. Daarmee ontstond een mystieke sfeer rondom de orde (zo zouden ze de heilige graal hebben ontdekt en beschermen). Deze mystieke sfeer nam, ook na de eliminatie, in e eeuwen daarna alleen maar verder toe.

Philippe_IV_le_belFilips de Schone

Door de gelofte van armoede werd de orde zelf steeds rijker en dus machtiger en daarmee een belangrijke politieke kracht. Vandaar dat hier een tegenkracht in de persoon van de toenmalige koning van Frankrijk, Filips de Schone (koning van 1285 tot 1314) ontstond.

Op de bewuste vrijdag,13 oktober 1307, werd de orde door deze Filips in de ban gedaan. Vele tempeliers werden gevangen genomen of gedood en bezittingen verbeurd verklaard. Daarmee werd de koning overigens in een klap van zijn slechte financiële situatie bevrijd. De orde genoot een uitstekende reputatie. Het was dus een heuse ongeluksdag.

Die dag hebben de terroristen dus uitgekozen. Het boezemt angst in, maar verwijst tevens naar een andere Heilige Oorlog, namelijk tegen de islam, honderden jaren geleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *