Functies

29 november 2019

De functies worden minder…

De functies worden minder. Vijf jaar lang ben ik voorzitter geweest van de stichting ROZ Vastgoedindex Nederland. Mijn tweede termijn zat er nog niet helemaal op, maar wij als bestuur vonden dat we onze doelen hadden bereikt, de rust onder de participanten van de stichting in relatie tot de leveranciers en klanten was weergekeerd. Tijd om onszelf overbodig te maken en de activiteiten over te dragen aan branche organisatie IVBN. Eind 2018 hebben we tijdens een officiële receptie het einde van de stichting na ruin drieëntwintig jaar ingeluid. De activiteiten gingen per januari 2019 over, de stichting werd geliquideerd. Het positieve saldo hebben we verdeeld Conform de doelstelling van de stichting over een aantal organisaties, actief op het gebied van vastgoed: wetenschappelijke doelen En een bruidsschat voor IVBN.

De Koggestraat is met succes verkocht en dus kwam ook het voorzitterschap van de Vve aldaar te vervallen, inclusief mijn actieve betrokkenheid bij de strijd tegen de Italiaan.

————————————————————————————————————

Ons huis in Florida is verkocht!

4 september 2017

Even een snelle update over een functie die vervallen is. In een eerder blog beschreef ik dat we een vakantievilla in Florida exploiteerden (zie het linkje onderaan de blog). Het huis is verkocht en alle activiteiten die met de exploitatie te maken hadden zijn beëindigd.

Frent, Inc.

We hebben het huis in april 2010 gekocht en behalve dat we er zelf geregeld naar toe gingen, verhuurden we het aan anderen. Met toenemend succes. We hadden er een bedrijf voor opgericht een zogenoemde ‘Inc.’, een BV naar Amerikaans recht: Frent, Inc. Jolanda was de president en ik de vice-president. Ik had dus nog vooruitzichten ?

Nederlanders

Aanvankelijk verhuurden we met behulp van onze Amerikaanse property manager Easy Choice Vacation Homes, maar na verloop van jaren begonnen ook de verhuuractiviteiten via de Nederlandse verhuur website Micazu te lopen. Zo hard zelfs dat we uiteindelijk alleen nog maar aan Nederlanders verhuurden.

Voordelen

Dat had veel voordelen: er bleef niets ‘aan de strijkstok hangen’ – aan verhuur via de property manager leek het wel alsof iedereen eraan verdiende behalve wij – en het dollar risico was niet meer aanwezig. Dat scheelde ook.

Al met al werden de doelstellingen gehaald: ruimschootse kostendekking.

Na zeven jaar vonden we het mooi geweest. De huizenprijzen waren gestegen, de dollar was nogal gedaald en de kosten werden gedekt. Tijd om iets anders te gaan doen.

Klik hier voor een beschrijving van waar het huis en de omgeving voor stonden.

——————————————————————————————————————————————

Een nieuwe (neven)functie

3 augustus 2017

Sinds mei 2017 ben ik penningmeester in het bestuur van de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV), een stichting die activiteiten voor kinderen met kanker organiseert. (Later werd ik korte tijd waarnemend voorzitter, zie hieronder).

Het belangrijkste doel van SKOV is om kinderen met kanker een week weer gewoon kind te laten zijn. Een ziek kind is bijzonder en kinderen willen niet bijzonder zijn. Tijdens de kampen trekken ze op met lotgenootjes en leeftijdgenoten en zien ze dat ze niet de enigen zijn. Ze worden uitgedaagd hun grenzen te verleggen.

Kinderkampen

Zo wordt er met een achttal boten (platbodems) een week in juli over het IJsselmeer gezeild (de zogeheten Zuiderzeevaart), met aan boord een dertigtal zieke middelbare scholieren in de leeftijd van dertien tot negentien. Het gaat in veel gevallen om leukemie, maar ook om andere vormen, zoals hersentumoren en botkanker.

Na jaren intensieve behandeling zijn de meeste van deze kinderen herstellend en kunnen zich aldus voor het eerst een weekje buiten hun verzorging permitteren.

Er zijn ook andere activiteiten dan zeilen. Zo is er bijvoorbeeld een survivalweek, Herfstherrie geheten, een wintersportweek (Winterkolder) en een dag met de gezinnen (Dolle Dingen Dag). Er zijn twee kampen in Friesland, een voor kleintjes tot een jaar of tien (ZieZoZomerZooi) en een zeilkamp voor kinderen tussen acht en dertien jaar (ZomerZotheid). In totaal zijn er dus vijf kampen een één gezinsdag.

Vrijwilligers

Dat alles gebeurt met uitsluitend vrijwilligers, waaronder oncologische kinderartsen, ‘gewone’ kinderartsen en verpleegkundigen. Allemaal zetten ze zich geheel kostenloos voor de stichtingdoelstellingen in.

Sponsoren gezocht!

We zoeken vanzelfsprekend altijd sponsoren, zeker in deze tijd die gekenmerkt wordt door de lage rentestand. Dus als je je geroepen voelt hieraan bij te dragen, dan is dat natuurlijk meer dan welkom!

Klik hier voor de website voor meer informatie en veel foto’s. Ook zijn op de site formulieren te downloaden die het fiscaal aantrekkelijk maken om te doneren. Voor de deskundigen onder ons, SKOV heeft de  ANBI status.

Waarnemend voorzitter

In januari 2020 legde de huidige voorzitter wegens zwangerschapsverlof haar functie tijdelijk neer. Daarna, zo gaf ze aan, zou ze niet meer terugkeren. Een nieuwe voorzitter werd geslecteerd, een proces waar ik me zwaarwegend mee heb bezig gehouden. Het zijn de momenten die er bestuurlijk toe doen, zo meen ik. Tussen het aftreden van de voorzitter en het aantreden van de nieuwe, trad ik op als waarnemend voorzitter. Mijn belangrijkste taak vond ik met succes een samenwerking te bewerkstelligen tussen SKOV en de Máxima Foundation. Deze laatste is een stichting die het geld inzamelt voor alles dat te maken heeft met Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Nederland (denk aan onderzoek, instrumenten, bouw).

——————————————————————————————

14 Juni 2017

Nog een voorzitterschap

Blanckenhagen

Door de aankoop van ons nieuwe appartement aan de Scheveningsweg in Den Haag en de verbouwing daarvan, werd ik min of meer vanzelfsprekend voorzitter van de op te richten Vve. De verbouwing slokt heel veel aandacht op en het voorzitterschap daardoor ook. Dit soort functies zijn mij op het lijf geschreven.

—————————————

Wat doe ik

24 mei 2016

Wat ben ik zoal na mijn pré-pensionering gaan doen. Dus los van golfen, zeilen, reizen, oppassen, websites bouwen, koken en bloggen/schrijven?

Dan hebben we het over welke functies ik ben gaan doen. Commissariaten, een voor mij gezien mijn carrière logische, volgende stap, wilde ik niet (zie Pagina Functies van deze website). Bestuursfuncties wel. Ik doe er nu vier:

image

Vastgoedindex

Ik ben voorzitter van het bestuur van de Stichting Vastgoedindex Nederland, een index zoals de AEX-Index maar dan voor onroerend goed, denk aan huizen, winkels en kantoren. Beleggers kunnen hun eigen resultaten op onroerend goed gebied per kwartaal en jaarlijks tegen deze vastgoed index.

Stichting Transfusie Geneeskunde

Ik ben penningmeester van de Stchting Transfusie Geneeskunde. Deze stichting looft eens in de twee jaar een prijs uit aan artsen en wetenschappers die zich op het gebied van bloedtransfusie buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. De prijs wordt ergens in de wereld uitgereikt, dat levert vervolgens weer stof voor blog op in de categorie reizen. Voor de website klik hier.

Vve’s

Ik ben van twee verenigingen van eigenaren (Vve’s) voorzitter. Het betreft twee appartementsgebouwen in Amsterdam. Eén in de Pijp (Henrick de Keyserplein) en één in het centrum van de stad (Koggestraat).

Vakantievilla Florida

Voorts heb ik een heel klein bedrijf waarvan ik vice-president ben. Mijn partner Jolanda is president. Het is een bedrijf, Frent, Inc., dat een vakantiehuis in Orlando, Florida verhuurt. Meer over het huis zag je als je klikte op www.vakantievillaflorida.nl (opgeheven, zie hierboven).Een prachtig en groot huis, met zwembad, geschikt voor tien personen. Vooral mensen die Walt Disney World willen bezoeken, huren het. En er zijn talloze andere dingen in Florida te doen, zoals genieten van de natuur (Everglades), golfen (honderden banen), shoppen en niet te vergeten: prachtige stranden, zowel aan de oostkust (Atlantische Oceaan) als aan westkust (Golf van Mexico).

———————————————-———————

(Toezicht)functies

24 februari 2015

Commissaris?

Functies1

Met veel enthousiasme vertelde ik iedereen die het horen wilde en desgevraagd, dat ik na pré-pensionering een toezichthoudende functie of een commissariaat nastreefde.

Was ik daar niet voor in de wieg gelegd?

Jaren ben ik general manager geweest. Ik groeide uit tot bestuurder, ik ken de trucjes, dus, meende ik, zou een commissariaat niet alleen een logische voortzetting van mijn loopbaan zijn, het was tevens een mooie manier om de nieuwe generatie op te leiden en op die manier kennis over te dragen. 

Masterclass

Ik ging zelfs een masterclass Aspirant Commissaris en Toezichthouder bij de Erasmus Universiteit volgen, om helemaal gepokt en gemazeld mij op deze ‘markt’ te begeven. Niet dat ik er al niet veel van af wist, maar de laatste nieuwtjes, discussies en wetgeving leek me interessant en nuttig voor het bereiken van mijn doel. Ik ben de opleiding gaan volgen en heb hem met veel plezier afgemaakt. Hij was zeer de moeite waard.

Maar een toezichthoudende functie kwam er niet en gaat er ook niet komen. Ik doe er geen moeite (meer) voor en het past mij ook niet. Ik heb twee pogingen ondernomen en ben op een aantal gesprekken geweest, maar men vond dat ik geen ervaring had en men vond mij eigenlijk ook te oud (ik was op dat moment 60)!

Ontluisterend

Dat was wel een confronterende en ontluisterende ontdekking! Het klopt mijn inziens niet. Ervaring lijkt mij helemaal niet de issue. De mensen die ik hierover spreek en die op toezichthoudende functies solliciteren, hebben zonder uitzondering allemaal veel (werk)ervaring. Dertig, vijfendertig jaar in leidinggevende posities in het bedrijfsleven is meer dan voldoende.  De valkuil is eerder dat deze ervaren mensen moeite hebben met het loslaten van het ‘voor het zeggen hebben’. Een commissaris is toch iemand met een adviserende functie en vooral geen uitvoerende. Dat is in veel gevallen wennen.

Bovendien is 60 jaar niet te oud. Sterker nog, van die leeftijdscategorie (60 plus) moet je het juist hebben. Mensen die jonger zijn, veertigers bijvoorbeeld zijn (nog) veel te eager om uitvoerend te zijn en hebben nog onvoldoende in de ‘modder gestaan’ om met enige afstand naar de business te kunnen kijken en de juiste adviezen te kunnen geven.

Adviseur

Maar belangrijker nog, een toezichthoudende functie ging mij tegenstaan. Dat kwam deels door de cursus, waarin er voortdurend op gehamerd werd ‘bezint eer ge aan zo’n functie begint’. Bovendien vond ik de functie als hierboven al gezegd te veel op een adviesfunctie lijken. Dus van het hele idee ben ik weer afgestapt.

Bestuursfuncties heb ik wel, maar dan echte, namelijk in een stichtingsbestuur. In een stichtingsbestuur ben je eindverantwoordelijk, heb je invloed, ben je meer hands-on.

Structuur

Het is wel belangrijk om een of twee van dit soort functies te hebben. Het houdt je scherp. Je doet mee en blijft bij. Het geeft tot op zekere hoogte structuur aan je dagelijks leven. In totaal doe ik op deze manier vier functies. Meestal is dat hollen of stilstaan, dus dat is erg prettig.

In een latere blog zal ik de functies langslopen om aan te geven wat ze inhouden.