Nederlands Cultuurgoed

Laatst las ik een artikel over (niet ín) De Telegraaf. Hoeveel jaar zou deze krant nog voortbestaan, vroeg de schrijver zich af. Het lezersbestand blijkt een gemiddelde leeftijd van tegen de zestig jaar te hebben en als er niet dringend wordt geïnnoveerd, bijvoorbeeld door in te spelen op de marktveranderingen die met internet en de digitalisering op ons af komen – niet eenvoudig overigens – is de krant over een jaar of tien een kleine krant of zelfs uit de kiosk verdwenen. 

Ideeën genoeg

Het onderwerp kwam vervolgens in een vriendenkring ter sprake en de suggesties waren niet van de lucht. Ideeën te over. Over digitalisering, het opkopen van lokale kranten, diversificatie naar andere media tot de krant nu al opdoeken. Er werd gezellig over gekeuveld tot iemand zei dat De Telegraaf tot het Nederlandse cultuurgoed behoort en dat de krant daarom gered en in stand gehouden zou moeten worden.

Gold dit ook voor AbnAmro?

Eenzelfde redenering hoorde ik jaren eerder toen AbnAmro in 2007 door Barclays dreigde te worden overgenomen. Dat  kon toch niet zomaar, vond iemand. De bank was toch een onderdeel van het establishment, zo beluisterde ik. AbnAmro behoorde tot het Nederlandse cultuurgoed en dus kon deze bank niet zo maar verdwijnen door op te gaan in een andere, buitenlandse bank?

Leggen we ons er te snel bij neer?

Ook elders hoorde ik geluiden dat wij ons niet zomaar bij zo’n overname zouden moeten neerleggen. Een deel van de Tweede Kamer vond dat, bijvoorbeeld. Het lijkt er soms op dat wij Nederlanders wel al te gemakkelijk toegeven aan overname-activiteiten door buitenlanders, waardoor onze ‘cultuurgoederen’ in andere handen overgaan en verdwijnen. We halen onze schouders op.


Nog een paar voorbeelden
Van dichtbij heb ik gezien hoe de beurzen (Effecten- en Optiebeurs) eerst in Franse en daarna in Amerikaanse handen kwam en tot een lokaal ‘verkoopkantoor’ werden gereduceerd. Hetzelfde geldt voor de KLM. Om te kunnen overleven is er schaal en innovatie nodig. Ook de Hema en V&D; zijn al in buitenlandse handen, maar dreigen door gebrek aan vernieuwing het onderspit te delven en uit het straatbeeld te verdwijnen.


Behoudzucht

De goed bedoelde gedachten over het in stand houden van onze ‘cultuurgoederen’, komen naar mijn mening uit conservatisme, behoudzucht voort. Dat is geen goede raadgever. Ik heb daar al eens over geblogd. Conservatisme doodt creativiteit en innovatie. Iets dat een maatschappij nodig heeft. Als kranten of winkels niet innoveren, niet met hun tijd meegaan, op hun lauweren rusten, zullen ze verdwijnen, zoals zovele. Bij de HEMA en V&D; loopt men achter op concurrerende winkels als Forever 21, H&M;, Zara. Bij AbnAmro waren fouten gemaakt. De klant stond niet centraal maar de aandeelhouder.


In het museum
Als iets tot het cultuurgoed behoort, staat het in een museum en blijft zodoende behouden.

4 reacties op “Nederlands Cultuurgoed

  1. Beste Rudolf, wat een leuke blogs zijn dit toch! Ik lees ze altijd met veel plezier. Zeker nu je naar en meer professionele omgeving bent overgegaan. Groeten, Roderick

    1. Beste Roderick, hartelijk dank voor je opbouwende woorden. Ik hoop met veel plezier hier nog lang mee door te gaan. Heb je overigens mijn nieuwe blog ‘watgaikdoennamijnpesnioen.nl’ al gezien. Hij is zo goed als gereed. Ik schrijf daar over het thema pensioen en pensionering, wat ik zoal tegenkwam als pré-pensionado en wat ik gedaan heb om mijn tijd zó te besteden dat ik en anderen er energie van krijgen. Dat is goed gelukt. Deze nieuwe blog is er een uiting van.

  2. Beste Rudolf, wat de Telegraaf betreft, heb je gelezen dat ze het juridische gevecht over het maken vaneen eigen tv-gids hebben gewonnen? Over innovatie gesproken! Wie gaat er tegenwoordig nog eenpapieren tv-gids maken? Operatie geslaagd, patient overleden, zou ik zeggen. Groeten, Roderick

    1. Beste Roderick, bedankt voor je reactie en ja, er is sprake van en ernstig gebrek aan creativiteit en innovativiteit bij De Telegraaf, zo te horen. Dan duurt het niet lang meer en dan staan ze in een museum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *